Pořádáme

MechCamp 2024: 28. - 30. srpen 2024, FAV ZČU Plzeň, https://mechcamp.zcu.cz

MechCamp 2024

Katedra mechaniky od roku 2007 vydává mezinárodní časopis Applied and Computational Mechanics, který je od roku 2016 indexovaný v databázi Scopus.

ACM