Studium

Studujte na KME

Co očekáváte od studia? Úspěšnou kariéru, vlastní výzkumnou práci, vnitřní svobodu, splnění životního snu? Stačí si vybrat některý z našich studijních programů.
Projekty pro střední školy Studijní programy

Studijní programy na katedře mechaniky

Bakalářské studium

Navazující magisterské studium

Doktorské studium

Garanti studijních programů

Anonymous

prof. Ing. Jan Vimmr, Ph.D.

bakalářský program Počítačové modelování v mechanice

+420 377 632 300

Anonymous

doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D.

bakalářský programu Stavební inženýrství - Pozemní stavby, magisterský program Stavební inženýrství – Moderní budovy

+420 377 632 312

Anonymous

prof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DSc.

magisterský program Aplikovaná mechanika

+420 377 632 320

Anonymous

prof. Ing. Vladislav Laš, CSc.

doktorský program Aplikovaná mechanika

+420 377 632 326