KATEDRA MECHANIKY

Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 2732/8
301 00 Plzeň

Sídlo katedry

Technická 2967/8, 4. patro
301 00 Plzeň