Spolupráce při výzkumu a vývoji

Pracovníci katedry mechaniky a výzkumného programu VP3 spolupracují s celou řadou domácích i zahraničních univerzit, dalších výzkumných institucí a průmyslových podniků. Jsme otevřeni zajímavým projektům základního, aplikovaného i smluvního výzkumu.

Naši partneři

Mezi naše nejvýznamnější partnery z řad univerzit a výzkumných institucí patří například:

Naši nejvýznamnější partneři z řad průmyslových podniků jsou:

Katedra mechaniky je partnerem společnosti AVL List GmbH v rámci jejího Partnerského programu pro univerzity. Studenti a pracovníci katedry mechaniky mají možnost využívat komplexní software AVL EXCITE, který je určen pro počítačové modelování a dynamickou analýzu pohonů silničních vozidel včetně spalovacích motorů. Software AVL EXCITE je zaměřen zejména na analýzu rotujících komponent uložených v hydrodynamických ložiscích, obsahuje komplexní EHD modul a umožňuje pracovat s redukovanými modely poddajných těles.

Nabídka spolupráce

Katedra mechaniky nabízí své kapacity i moderní vývojové a laboratorní vybavení k řešení mnoha Vašich projektů. Využijte naše praktické zkušenosti i hluboké teoretické znalosti v mnoha oborech klasické mechaniky, pružnosti a pevnosti, mechaniky tekutin a biomechaniky. Nabízíme možnost spolupráce se špičkovými odborníky formou společných výzkumných projektů nebo studentských diplomových nebo dizertačních prací.