Research

Výzkumná činnost

Oblasti výzkumu

Výzkum patří historicky ke klíčovým a zásadním aktivitám pracovníků katedry mechaniky. Naše výzkumné úsilí je soustředěno do specifických oblastí, které jsou sdruženy do výzkumného programu fakultního výzkumného centra NTIS - Nové technologie pro informační společnost na Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni. V rámci těchto aktivit řešíme projekty aplikovaného i základního výzkumu s důrazem na různé aspekty mechaniky. Nejvýznamnější směry našeho výzkumu lze rozdělit do čtyř hlavních oblastí výzkumu, které směřují k objevům a inovacím.