banner_main2

Vítejte na
katedře mechaniky

„Pravdu lze vždy nalézt v jednoduchosti, nikoliv ve velkém množství a záměně věcí.“

- Isaac Newton

Lidé na KME Kontakt

Katedra mechaniky je jednou z šesti kateder Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Naše pracoviště zajišťuje v rámci univerzity výuku předmětů v oblasti technické a aplikované mechaniky, experimentální mechaniky, biomechaniky a stavitelství na třech technických fakultách (FAV, FST a FEL) a na třech fakultách netechnického zaměření (FZS, FDU a FPE). Katedra garantuje několik studijních programů v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studiu a spolupracuje se středními školami při vedení studentských projektů.

Katedra se podílí na vědecko-výzkumné činnosti Fakulty aplikovaných věd a jejího výzkumného centra NTIS - Nové technologie pro informační společnost. Pracovníci katedry se zaměřují především na výzkum v oblasti dynamiky
konstrukcí a strojů, modelování heterogenních konstrukcí včetně kompozitních materiálů, mechaniky tekutin a biomechaniky.