Výzkum pevnosti a dynamiky rotoru nové generace velkých asynchronních motorů

  • Číslo projektu: 2A-2TP1/139
  • Řešení: 2007 - 2010
  • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Řešitel: Martin Vlček
  • Příjemce: ŠKODA ELECTRIC a.s.

Anotace

Základní a aplikovaný výzkum elektrických a dynamických jevů na rotorech velkých asynchronních elektromotorů. Na tyto práce navazuje základní výzkum vlastností materiálu. Popis buzení elektromotoru, a dynamiky rotoru bude sloužit společně s identifikovanými únavovými vlastnostmi materiálu pro posouzení životnosti možných variant řešení. Na základě požadovaných kritérií bude zvolena nejvhodnější varianta. Pomocí experimentů budou potrvrzeny provedené odhady únavové životnosti. Výsledky výzkumu budou uplatněny při výrobě testovacího vzorku. Na tomto vzorku budou provedeny verifikační experimenty, zejména měření modálních vlastností rotoru.

Pracovníci na projektu