Výzkum nových principů mechanických a biomechanických systémů s inteligentním chováním

  • Číslo projektu: GD101/08/H068
  • Řešení: 2008 - 2011
  • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
  • Řešitel: Milan Růžička
  • Příjemce: České vysoké učení technické v Praze

Anotace

Cílem je vytvořit tým 20 studentů ČVUT a ZČU, který by měl efektivní vzdělávací program. V rámci disertačních prací by vytvářel nové mechanické systémy z prvků chytrých kompozitních materiálů a inteligentních konstrukcí s mechatronickými prvky řízení dynamické odezvy a monitorování jejich poškození.

Pracovníci na projektu