Vliv materiálových nelinearit a geometrických nespojitostí na šíření napěťových vln v pevných tělesech

  • Číslo projektu: 101/00/0674
  • Řešení: 2000 - 2002
  • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
  • Řešitel: František Valeš
  • Příjemce: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Anotace

Hlavním cílem projektu je určit ovlivnění postupu napěťových vln v pevných tělesech s výraznými nelineárními, resp. s neizotropními vlastnostmi meteriálu za přítomnosti geometrických nespojitostí. Půjde především o kvantitativní posouzení vlivu plastických zón v místech nespojitostí geometrie, jako jsou např. kořeny trhlin, v kombinaci s vnitřními kontakty a rázy např. na bocích trhlin nebo na konstrukčních kontaktních spojích. Jako další vliv bude uvažována případná ortotropie materiálu. Hlavním výstupem projektu bude především vytvoření souboru dat, umožňujících predikci podmínek pro rozvoj porušení materiálu (např. šíření trhliny) při rázovém zatěžování v obou typech materiálu.Užitím metody konečných prvků (MKP) v numerickém přístupu aužitím metodyakustické emise (AE - doplněné fotoelasticimetrickými experimenty a tenzometrickými měřeními) v části experimentální, bude určována napjatost v okolí geometrických nespojitostí při velmi rychlém jednorázovém zatěžování a při rychlém ...

Pracovníci na projektu