Určení hnací síly v oblasti velkých deformací v případě spoje materiálně rozdílných mechanických vlastností (Česko-slovinská spolupráce)

  • Číslo projektu: ME252
  • Řešení: 1998 - 1999
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Řešitel: prof. Ing. František Plánička, CSc.
  • Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Anotace

Pracovníci na projektu