Teoretický a experimentální výzkum transonického proudění v úzkých mezerách a mikrokanálech

  • Číslo projektu: GA101/08/0623
  • Řešení: 2008 - 2010
  • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
  • Řešitel: doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D.
  • Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Anotace

Projekt se zabývá velice aktuální problematikou proudění stlačitelné vazké tekutiny ve velmi úzkých mezerách a dlouhých mikrokanálech při nadkritických tlakových spádech. Podstatou navrhovaného projektu je získání základní fyzikální představy o jevech, které o takovém proudění, který by měl co nejobecnější využití ve strojírenských aplikacích, jako je např. proudění v mikroturbínách nebo v těsnících mezerách šroubových strojů. Bude vyvinut vlastní software, založený na vhodné numerické metodě, pro simulaci transonického proudění s výrazným vlivem vazkosti v úzkých mezerách a mikrokanálech obecné geometrie. Nedílnou součástí projektu je rovněž vyvinutí a ověření vhodné experimentální metody jak pro kvalitativní vizualizace proudění tak pro kvantitativní určení charakteristických parametrů proudového pole, které by umožnili nejen experimentálně ověřit navržený matematický model transonického proudění v mikroměřítku, ale i získat nové empirické poznatky o tomto typu proudění. Cílem projektu je rovněž získání nových původních poznatků z teorie podobnosti a ověření možnosti modelových měření ve zvětšeném měřítku. Na konkrétním případu, kterým je proudění v těsnící mezeře mezi rotorem a skříní šroubového kompresoru, budou experimentálně ověřovány výsledky numerických simulací.

Pracovníci na projektu