Stavebnicový systém mostních konstrukcí z pokročilých kompozitních materiálů

  • Číslo projektu: TA02010501
  • Řešení: 2012 - 2015
  • Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky
  • Řešitel: Dagmar Kamenářová
  • Příjemce: 5M, s.r.o.

Anotace

Projekt se zabývá vývojem stavebnicového systému mostních konstrukcí z kompozitů. Tyto konstrukce naleznou uplatnění jako lávky na cyklostezkách, nadchody nad komunikacemi, přechody mezi budovami, revizní mostní konstrukce, provizorní mosty v případě živelných katastrof. Výhodou těchto konstrukcí bude jejich délková variabilita, nízká hmotnost, snadná údržba a zamezení korozi a hnilobě. V rámci projektu bude vyroben prototyp mostu a metodika pro návrh těchto konstrukcí.

Pracovníci na projektu