Software pro matematické modelování proudění tekutin

  • Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004517
  • Řešení: 2016 - 2018
  • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Řešitel: Ing. David Krivánka, Ph.D.
  • Příjemce: Ardat Systems s.r.o.

Anotace

Cílem projektu je rozšířit nabídku společnosti Ardat Systems s.r.o. o vlastní softwarový nástroj umožňující efektivní výpočet proudění stlačitelných tekutin kolem lopatek parních turbín. Software bude založen na implementaci nespojité Galerkinovy metody konečných prvků.

Pracovníci na projektu