Rozvoj škálové kontinuální termodynamiky s aplikacemi v biologii a biomechanice

  • Číslo projektu: 106/02/1357
  • Řešení: 2002 - 2004
  • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
  • Řešitel: doc. Dr. Miroslav Holeček, RNDr.
  • Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Anotace

Projekt je zaměřen na další rozvoj škálové kontinuální termodynamiky pro konzistentní termodynamický popis živých tkání. Cílem je vytvoření realistického kontinuálního modelu některých tkání pro potřeby biomechaniky (např. hladké svalstvo) a nalezení hlubších souvislostí mezi hierarchicky uspořádanými strukturami v živých organizmech a škálovými přístupy současné fyziky.

Pracovníci na projektu