Predikce poškození a zbytkové pevnosti kompozitivních materiálů s využitím piezoelektrických senzorů a aktuátorů

  • Číslo projektu: GP101/08/P091
  • Řešení: 2008 - 2010
  • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
  • Řešitel: doc. Ing. Robert Zemčík, Ph.D.
  • Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Anotace

Předkládaný projekt se zabývá problematikou monitorování stavu kompozitových (laminátových) konstrukcí za pomoci zabudovaných aktivních a pasivních piezoelektrických senzorů a aktuátorů. Jedná se o využití nekonvenčních materiálů v tzv. chytrých konstrukcích. Pomocí kombinace analytických, numerických a experimentálních analýz budou testovány materiálové modely a algoritmy za účelem potlačení nežádoucích vibrací, identifikace poruchy vzniklé vlivem statického a dnamického namáhání a posouzení zbytkové pevnosti na kompozitových konstrukcích.

Pracovníci na projektu