Numerické a experimentální vyšetřování chování tenkostěnných vlákny vyztužených kompozitů

  • Číslo projektu: 9-06-8
  • Řešení: 2006 - 2007
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Řešitel: prof. Ing. Vladislav Laš, CSc.
  • Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Anotace

The project is aimed at the behavior of fiber-reinforced composite materials which are nowadays necessary components of modern structures mainly in automotive, aeronautic and marine industries.

Pracovníci na projektu