Návrh inteligentních kompozitních struktur

  • Číslo projektu: GAP101/11/0288
  • Řešení: 2011 - 2014
  • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
  • Řešitel: prof. Ing. Vladislav Laš, CSc.
  • Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Anotace

Projekt se věnuje problematice monitorování stavu kompozitových konstrukcí za pomoci zabudovaných aktivních a pasivních prvků ve formě piezoelektrických senzorů a aktuátorů. Bude navržen monitorovací systém, který bude schopen během provozu identifikovat polohu a rozsah vzniklého porušení a stanovit zbytkovou pevnost. Budou vytvořeny odpovídající jak lineární, tak nelineární materiálové modely použitých materiálů. Identifikace materiálových parametrů a charakteristik obecně dynamicky namáhaných struktur bude provedena pomocí kombinace analytických, numerických a materiálových parametrů a charakteristik obecně dynamicky namáhaných struktur bude provedena pomocí kombinace analytických, numerických a experimentálních analýz. Významná pozornost bude věnována kritériím porušení použitých materiálů, která jsou určitě typy zatěžování stále nedokonalá. Proto budou současná moderní kritéria modifikována zejména pro případy stuktur namáhavých rázem. Takto koncipované konstrukce budou moci lépe vyhovět stále přísnějším požadavkům, jako je snižování hmotnosti či energetické náročnosti a zvyšování výkonu, bezpečnosti a spolehlivosti.

Pracovníci na projektu