Modelování vysokofrekvenčního kmitání a vyzařovaného hluku vázaných rotujících systémů s poddajným statorem

  • Číslo projektu: GP101/07/P231
  • Řešení: 2007 - 2009
  • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
  • Řešitel: doc. Ing. Michal Hajžman, Ph.D.
  • Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Anotace

Cílem projektu bude vyvinout nové metody pro modelování vysokofrekvečního kmitání a analýzu vyzařovaného hluku vázaných rotujících systémů s uvažováním poddajného statoru. Nově bude vyvinuta metodika pro modelování rotorových subsystémů nebo jejich částíjako trojrozměrných kontinuí a jejich začlenění do komplexních modelů vázaných rotujících systémů s poddajným statorem. Dále budou vyvinuty potřebné nové modely zubových a ložiskových vazeb mezi uvažovanými rotorovými a statorovými subsystémy. Budou zpracovány metody dynamické a následné hlukové analýzy pro různé zdroje vysokofrekvenčního polyharmonického kmitání, zejména pak pro zdroje vnitřního kinematického buzení v zubových i ložiskových vazbách a vnější kinematické i silové buzení v různých místech statoru.Metodika modelování bude doplněna o související metody parametrické optimalizace. Budou navrženy cílové funkce vhodné pro snižování vibrací a vyzařovaného hluku nově modelovaných vázaných rotujících systémů.

Pracovníci na projektu