Modelování tkání a orgánů pánevní oblasti se zaměřením na močové ústrojí

  • Číslo projektu: 106/00/1733
  • Řešení: 2000 - 2002
  • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
  • Řešitel: prof. Ing. Jiří Křen, CSc.
  • Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Anotace

Cílem projektu je vyvinout experimentem podpořené a počítačově orientované metody, algoritmy a programové prostředky pro analýzu, popř. syntézu, vlastností tkání a orgánů pánevní oblasti se zaměřením na močové ústrojí při různých režimech činnosti. Nezbytným předpokladem řešení je určení přesnějších konstitutivních vztahů tkání a orgánů (hladké svalstvo. pojiva. epitely) z makro- i mikropohledu na základě znalosti jejich mikrostruktury.Matematické modelování vybraných orgánů pánevní oblasti a jejicvzájemné interakce. Komplexní počítačově orientované modelování močového ústrojí a orgánů celé pánevní oblasti při různých režimech činnosti (pohyb, smích, náraz). Počítačová simulace činnosti orgánů a způsoby jejich ovlivňování při rúzných režimech zatížení.Vývoj nových vyšetřovacích a experimentálních metod v oblasti močového ústrojí, histologická podpora modelování tkání a orgánů pánevní oblasti. Vývoj počítačové podpory a její verifikace experimentem pro vlastní využití v klinické praxi.

Pracovníci na projektu