Modelování mechanického chování močového měchýře a uretry během mikce

  • Číslo projektu: 106/03/D007
  • Řešení: 2003 - 2004
  • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
  • Řešitel: Fanny Moravcová, Ph.D.
  • Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Anotace

Tato práce spojuje biomechaniku a urodynamiku. Jejím cílem je model dolních cest močových (tj. komplex močového měchýře a uretry) během mikce. Zde navazuje na disertační práci Fanny Moravcové, která pojednávala o modelování tkání hladkého svalstva saplikací na ženskou uretru. Dále tento projekt navazuje a rozšiřuje práci řízenou Dr.RNDr. Holečkem, podporovanou grantem číslo 106/02/1357 a zabývající se multi-škálovým přístupem chování biologických tkání. Cílem tohoto projektu je konkrétní aplikacemodelování dynamické deformace močového měchýře a uretry během mikce. Proto bude nejprve vyvinut jednodušší model používající chování klasického materiálu. Komplexnější chování, například heterogenita, velké deformace a nelineární viskoelasticita, budezaváděnodo modelu v několika krocích. Numerické simulace budou vytvořené pomocí softwaru Femlab a LS-Dyna za použití metody konečných prvků.

Pracovníci na projektu