Modelování, identifikace a optimalizace komplexních mechanických a biomechanických systémů

  • Číslo projektu: MSM 235200003
  • Řešení: 1999 - 2004
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Řešitel: prof. Ing. Vladimír Zeman, DrSc.
  • Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Anotace

Vývoj počítačově orientovaných metod modelování, identifikace parametrů a optimalizace komplexních mechanických systémů z hlediska kinematických a dynamických vlastností, životnosti a vyzařovaného hluku. Prohloubení poznatků o mechanismu poškozování těles při kombinovaném namáhání a vývoj metodiky identifikace lomové nestability těles s trhlinami. Matematické modelování tkáňových systémů s uvažovaním nelineární a neizotropní mikrostruktury a jejich interakce s proudící tekutinou. Počítačová simulace tkáňových systémů s respektováním vlivu patologických změn a extrémních vnějších podmínek.

Pracovníci na projektu