Mikrofázová separace a vlastnosti supramolekulárních polymerních systémů

  • Číslo projektu: GA203/02/0653
  • Řešení: 2002 - 2004
  • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
  • Řešitel: Ivan Krakovsky
  • Příjemce: Univerzita Karlova v Praze

Anotace

V navrhovaném projektu bude zkoumána příprava, mikrofázová separace a fyzikální vlastnosti nových supramolekulárních polymerních materiálů. Budou studovány blokové polymery na bázi polystyrenu, jako např. poly(styren-ko-N-butylmaleimid), poly(styren-ko-N-butylmaleimid)-blok-polystyren , poly(styren-ko-akrylonitril)-blok-polystyren,polystyren-blok-poly(2-dimethylaminoethylmethakrylát), poly(styren-ko-diethyl fúmarát)-blok-polystyren, vázány vodíkovými vazbami ke vhodným nízkomolekulárním funkčním (kapalně krystalickým, nelineárně opticky aktivním, a pod.) hydroxysloučeninám. Připravené systémy budou studovány různými fyzikálně-chemickými metodami Jako např. gelová permeační chromatografie, diferenciální skanovací kalorimetrie, jaderná magnetická rezonance, infračervená spektroskopie, malo- and širokoúhlový rozptyl X-paprsků, dynamická mechanická a dielectrická spectroskopie, polarizační a transmisní electronová mikroskopie. Proces mikrofázové separace, struktura a vlastnosti...

Pracovníci na projektu