Metodika návrhu olejovývh separátorů

  • Číslo projektu: 5200/0020/12
  • Řešení: 2012 - 2013
  • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Řešitel: Ing. David Krivánka, Ph.D.
  • Příjemce: ATMOS vývoj s.r.o.

Anotace

Jedná se o smluvní výzkum pro splečnost ATMOS Chrást, s.r.o. realizovaný centrem NTIS (Výzkumný program P3) Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Výzkum byl rozdělen do dvou částí. První část spočívala ve vývoji programu pro dimenzování tlakových nádob, který je používán společností ATMOS Chrást, s.r.o. Tento program výrazně usnadňuje konstruktérům společnosti tvarovou optimalizaci navrhovaných tlakových nádob olejových separátorů, jeho výstupy zároveň slouží jako nezbytná dokumentace pevnostní analýzy nádoby. Druhá část smluvního výzkumu se zaměřuje na numerické simulace dvoufázového proudění směsi vzduchu a oleje prostřednictvím softwaru ANSYS-FLUENT. Jednalo se o experimentálně ověřený výpočetní model úlohy proudění směsi vzduchu a oleje v tlakových nádobách. Prostřednictvím výsledků numerických simulací byla zhodnocena efektivita vzájemného oddělování fází vzduchu a oleje pro konkrétní konstrukční řešení vybraných tlakových nádob. V neposlední řadě byly formulovány obecné zásady pro celkový tvar nádoby z hlediska dosažení vysoké efektivity procesu oddělování fází.

Pracovníci na projektu