Metoda optimálního nastavení rotace femorální komponenty totální endoprotézy kolenního kloubu bez náhrady čéšky a její vliv na redukci patelárních komplikací

  • Číslo projektu: NS9726
  • Řešení: 2009 - 2011
  • Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR
  • Řešitel: Karel Koudela
  • Příjemce: Univerzita Karlova - Lékařská fakulta v Plzni

Anotace

Cílem projektu je výrazně snížit patelární komplikace po aloplastice kolenního kloubu totální endoprotézou bez náhrady čéšky, a to optimálním nastavením rotace femorální i tibální komponenty endoprotézy, a tím minimalizovat počet pacientů vyžadujících reoperaci. Jedná se o mulitidisciplinární projekt řešený Radiodiagnostickou klinikou FN a LF UK v Plzni - měření rotačního postavení obou komponent endoprotézy pomocí CT , ZČU - studium a modelování biomechaniky kolenního kloubu a na počítačovém modelu a Klinikou ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí FN a LF UK v Plzni - optimalizace operačního postupu.

Pracovníci na projektu