Experimentální modelování proudění v biomechanice člověka

  • Číslo projektu: 1K04008
  • Řešení: 2004 - 2004
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Řešitel: prof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc.
  • Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Anotace

Tento projekt se zabývá experimentálním modelováním toku krve krevním řečištěm a toku moči močovým traktem za využití akustických metod poskytovaných přístrojem UVP.

Pracovníci na projektu