Experimentální chirurgie - nové technologie v medicíně

  • Číslo projektu: 1.07/2.2.00/15.0049
  • Řešení: 2011 - 2013
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Řešitel: MUDr. Václav Liška, Ph.D.
  • Příjemce: Univerzita Karlova - Lékařská fakulta v Plzni

Anotace

Cílem projektu je seznámit studenty s možnostmi, které chirurgii nabízí ostatní vědecké disciplíny a to nejen teoretické, a předložit jim moderní chirurgickou léčbu jako komplexně pojímavý souhrn znalostí a postupů vycházející u nejširšího součastného poznání. Spočastně chceme seznámit studenty ZČU s možnostmi experimentální medicíny a obohatit tak stávající výuku biomechaniky. Inovace všech stávajících výukových programů si klade za cíl zefektivnění výuky pomocí propojení jednotlivých výukových sylabů všech zúčastněných škol.

Pracovníci na projektu