Determination of crack driving force in the large deformation zone of mismatch strenght joint

  • Číslo projektu: ME298 228
  • Řešení: 2000 - 2000
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Řešitel: prof. Ing. František Plánička, CSc.
  • Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Anotace

Pracovníci na projektu