Biomechanika dolní části močového traktu

  • Číslo projektu: 106/97/0397
  • Řešení: 1997 - 1999
  • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
  • Řešitel: prof. Ing. Jiří Křen, CSc.
  • Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Anotace

Vývoj algoritmů a počítačově orientovaných metod, resp. experimentálních metod, pro analýzu a optimalizaci tvaru a vlastností stěn spodní části močového traktu (dále SČMT) z hlediska jeho interakce s močí a uložení v okolních orgánech lidského těla. Určení konstitutivních vztahů svalů a tkání SČMT (močový měchýř s detruzorem, sfinkter, prostata, urethrea). Matematické modelování tvarových změn hrdla močového měchýře u žen a jejich vliv na inkontinenci. Analýza rozložení tlaku a deformace proudu moče v různých částech traktu v závislosti na tvaru hrdla a jeho mechanických vlastností. Modelování proudění moče mužskou urethrou při patologických změnách vyvolaných hypertrofií prostaty. Vytvoření matematického modelu SČMT na bázi MKP a jeho propojení s MKP- modelem proudící kapaliny pro řešení interakce kapaliny s okolní tkání. Počítačová simulace procesu mikce a vývoj počítačové podpory pro vlastní využití v klinické praxi. Zkoumání vlivu vlastních měřících elementů na přesnost experimentálních výsledků.

Pracovníci na projektu