Aplikace mnoho-škálového přístupu v biomechanice:v chirurgické praxi, pohyb při sportu

  • Číslo projektu: 03211UH
  • Řešení: 2001 - 2003
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Řešitel: doc. Dr. Miroslav Holeček, RNDr.
  • Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Anotace

Tématem spolupráce mezi Laboratoří mechaniky a akustiky v Marseille a Ústavem mezioborových studií v Plzni je mechanika pevných těles a mechanika kontinua. Aplikace jsou zaměřeny do oblasti biomechaniky, zejména na modelování svalových tkání.

Pracovníci na projektu

  • doc. Dr. Miroslav Holeček, RNDr. (hlavní řešitel)