Aplikace konstrukční mechaniky a biomechaniky v dopravě pro zvyšování pasivní bezpečnosti a komfortu cestujících

  • Číslo projektu: FT-TA/024
  • Řešení: 2004 - 2008
  • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Řešitel: Jaroslav Šafránek
  • Příjemce: Grall, a.s.

Anotace

Projekt reaguje na moderní trendy v konstruování a vývoji silničních a kolejových vozidel a stále se zpřísňující požadavky na jejich pasivní bezpečnost. Řčšení je postaveno na kombinaci počítačové simulace a experimentálního výzkumu v oblasti konstrukční mechaniky a biomechaniky, Jeho cílem je přispět nejen ke zvyšování pasivní bezpečnosti vozidel, ale i ke komfortu cestujících, identifikovat trendy v legislativních procesech při schvalování vozidel do provozu a přispět k zapojení ČR v dané oblasti do řešení mezinárodních projektů 6. RP EU. Předpokládá se, že výsledky řešení projektu se uplatní u výrobců vozidel z ČR.

Pracovníci na projektu