Analyse der Tempraturdeformationen bei Schraubenverdichtern

  • Číslo projektu: 32p18
  • Řešení: 2001 - 2002
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Řešitel: doc. Ing. Jaromír Švígler, CSc.
  • Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Anotace

Pracovníci na projektu