Zvyšování resekability maligních ložiskových procesů pomocí metod zpřesňujících měření perfúzních parametrů zbytkového jaterního parenchymu

  • Číslo projektu: NT13326
  • Řešení: 2012 - 2015
  • Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR
  • Řešitel: MUDr. Václav Liška, Ph.D.
  • Příjemce: Univerzita Karlova - Lékařská fakulta v Plzni

Anotace

Vytvoření modelu jaterní perfúze, který by umožnil přesné stanovení jaterních segmentů a subsegmentů na základě skutečného proporcionálního cévního zásobování (perfúze) jaterního parenchymu a byl vhodnou zpřesňující pomůckou pro stanovení objemu FLR pomocí racionálních metodik a nikoli estimací. Provedení virtuální resekce jaterních ložiskových procesů. Vytvoření komplexního systému pro výpočetní tomografii, který by umožnil automatickou detekci a analýzu ložiskových lézí, které jsou podezřelé z malignity.

Pracovníci na projektu