Zkvalitnění výuky předmětu "Pružnost a pevnost 1"

  • Číslo projektu: F0496/2007/F1d
  • Řešení: 2007
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Řešitel: prof. Ing. František Plánička, CSc.
  • Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Anotace

Úspěšnost ve studiu je závažným problémem strojních fakult, při tom zájem o absolventy neustále stoupá. Na neúspěšnost ve studiu se výrazně podílí také výuka pružnosti a pevnosti, kdy se jedná o aplikační předmět. Ten pro úspěšné absolvování vyžaduje zvládnutí teorie a metodiky řešení úloh. To činí studentům velké problémy, když klasické vedení výuky formou přednášek, cvičení, ale i rozšíření o semináře se ukázal jako nepostačující. Řešením projektu chcemem dát studentům podklady pro samostatné studium s možností interaktivního přístupu k řešení typických příkladů u jednotlivých partií se zdůrazněním potřebné teorie, uvedomění se odpovídajících předpokladů a metodiky s průběžnou kontrolou při řešení úloh.

Pracovníci na projektu