Výzkum materiálů při vakuovém lití a optimalizace procesů pomocí matematického a fyzikálního modelování

  • Číslo projektu: TA03010990
  • Řešení: 2013 - 2016
  • Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky
  • Řešitel: Roman Vaibar
  • Příjemce: Materialise s.r.o.

Anotace

Předkládaný projekt řeší problematiku v oblasti AV a EV vakuového lití malých sérií (koncept LVM). Cílem projektu je získat detailní teoretickou i praktickou znalost procesů spojených s vakuovým litím, definovat postupy a vytvořit nástroje využívající těchto znalostí k řízení procesů, a tím zvýšit celkovou produktivitu a konkurenceschopnost této technologie. Cílem je i vytvoření návrh vhodných matematických modelů pro simulaci procesů vakuového lití uplatňovaných v této technologii. Výsledky projektu najdou uplatnění v širokém spektru činností, jednak při samotné výrobě funkčních dílů metodou vakuového lití v malých sériích, jednak jako služby pro posouzení vhodnosti materiálů pro konkrétní využití bez nutnosti fyzicky předměty vyrobit. Důležitým výsledkem bude i posunutí znalostí chování nenewtonovských kapalin na řádově vyšší úroveň. Unikátnost projektu spočívá v komplexním řešení celého procesu zahrnujícího horizontálu (master, forma, lití dílu, dokončení dílu), tak vertikálu zahrnující proces (experiment, data, model, návrh, řešení, výrobek). Projekt je významný i pro spoluřešitele Katedru matematiky a mechaniky na Fakultě aplikovanych věd Západočeské Univerzity v Plzni, která jeho výsledky užije ke studijním a dalším V (výzkumným)a V (vývojovým)činnostem. Praktická a komerční využitelnost výsledků projektu byla ověřena marketingovými nástroji i konkrétními nabídkami na uplatnění. Dá se také říci, že projekt je reakcí na konkrétní požadavky trhu.

Pracovníci na projektu