Výzkum a vývoj šroubového motoru

  • Číslo projektu: 90
  • Řešení: 2018 - 2021
  • Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION
  • Řešitel: prof. Ing. Jiří Linhart, CSc.
  • Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Anotace

Šroubové motory se zatím v České republice nevyrábějí a nemáme informaci o tom, že by se jimi nějaké pracoviště, ať výrobní nebo výzkumné, zabývalo. Z výrobního hlediska to platí i o Bavorském příhraničí. Je-li pracovním mediem šroubového motoru organická látka o tlaku do 20 barů, potom vstupní teplota do šroubového motoru je něco málo přes 100 C, což jsou parametry, které předurčují toto zařízení k využívání odpadního tepla z energetických zařízení při zapojení motoru do organického Rankinova cyklu (ORC). Zde šroubový motor (expandér) nahrazuje parní turbínu, která je výrobně složitější, tím i dražší a náchylná na chvění. V Česko-Bavorském příhraničí jsou firmy, které mohou šroubové motory v budoucnu vyrábět. Cílem projektu je postavit výzkumné zařízení pro zkoušení šroubového expanderu, který vznikne inverzí šroubového kompresoru zavedením řady konstrukčních úprav. Zařízení bude vyšetřováno experimentálně a simulováno výpočetně při proměnných okrajových podmínkách. Součástí výpočtů bude optimalizace šroubení expanderu za účelem dosažení co nejvyššího výkonu a účinnosti. Těžiště výpočtů bude v ZČU v Plzni, těžiště měření v OTH Amberg, konstrukční úpravy provede ATMOS vývoj. Všechna tři pracoviště budou muset úzce spolupracovat jak při realizaci zařízení a ověřování výsledků, tak při vypracování směrnic pro návrh a užití, při publikování výsledků, při laboratorní a výpočtové výchově studentů a doktorandů.

Pracovníci na projektu