Vývoj procesů použitelných při vývoji a výrobě komponent pro kosmický průmysl

  • Číslo projektu: FV10400
  • Řešení: 2016 - 2019
  • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Řešitel: Ing. Petr Průcha, Ph.D.
  • Příjemce: LA composite s.r.o.

Anotace

Projekt je rozdělen na dvě základní linie: 1. Vývoj technologie výroby přesných kompozitních hmotnostně kritických sendvičových panelů pro kosmický a letecký průmysl. Vysoká tuhost a pevnost kompozitních sendvičových konstrukcí při relativně nízké vlastní hmotnosti je výhodou ve srovnání s klasickými celokovovými konstrukcemi. Mají ale řadu specifických vlastností, mezi něž patří relativně obtížná výroba panelů s proměnlivou tloušťkou, zavádění osamělých sil a problematika nežádoucích deformací v extrémních podmínkách velkých rozdílů teplot a tlaků, jaké přísluší letům ve velkých výškách a použití na kosmických nosičích. Pokud panel slouží jako přístrojová deska, zpravidla musí plnit řadu dalších podmínek - správné frekvenční naladění, odolnost vůči rázu a dostatečná pevnost a tuhost v místě zavedení sil od instalovaných přístrojů. Je třeba vyrábět panely tvarově velice přesné, s přesným naladěním průběhu tuhosti a distribuce hmotnosti a s přesně instalovanými inserty z různých materiálů pro zavedení osamělých sil. Je třeba spolehlivě zvládnout přípravu povrchů insertů (mechanické a chemické úpravy povrchů) spolu s nedestruktivními defektoskopiemi a je také třeba spolehlivě predikovat kritické stavy panelu a způsoby vzniku a šíření poruch. 2. Vývoj technologie výroby nosníků s vysokou tuhostí pro instalaci měřících senzorů. Výstupem projektu tedy bude ověřená technologie výroby přesných sendvičových panelů a nosníku demonstrovaná na prototypu zadaném významným světovým výrobcem letadlové a kosmické techniky. Prototypy budou akceptovatelné jako tzv. 'heritage' pro projekty ESA.

Pracovníci na projektu