Využití virtuálního modelu člověka pro snížení rizika poranění motocyklistů

  • Číslo projektu: LTC17001
  • Řešení: 2017 - 2019
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Řešitel: doc. Ing. Luděk Hynčík, Ph.D.
  • Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Anotace

Zvýšení bezpečnosti provozu je stále aktuální problém, protože dopravní nehody způsobují lidské utrpení a obrovské ekonomické ztráty. Navrhovaný projekt ve vazbě na běžící akci COST TU1407 - Scientific and technical innovations for safer Powered Two Wheelers (PTW) - přispívá ke zvýšení aktivní i pasivní bezpečnosti pro snížení rizika zranění motocyklistů a jejich spolujezdců jako jedné ze skupin zranitelných účastníků silničního provozu. Tito účastníci silničního provozu podléhají vysokému riziku poranění s ohledem na složité kolizní scénáře nehod a omezené možnosti zavedení bezpečnostních systémů. Současné dopravní prostředky podléhají bezpečnostním požadavkům podle předpisů se specifickými hardwarovými figurínami, jako je např. Hybrid III, THOR apod. Hardwarové figuríny nejsou ale použitelné pro složité scénáře dopadů, jako jsou nehody motocyklů. Z tohoto důvodu se vyvíjejí virtuální modely lidského. Na rozdíl od komplexních modelů jako je např. THUMS nebo GHBMC, které sice do detailu modelují vnitřní orgány a tkáně, disponuje pracoviště předkladatele virtuálním modelem Virthuman. Virthuman je škálovatelný hybridní model založený na kombinací multibody systému s poddajnými segmenty, čímž umožňuje rychlý výpočet a zároveň komplexní predikci poranění. Na rozdíl od dvoustopých vozidel má tělesná konstituce a chování motocyklisty silný vliv na dynamiku jízdy jednostopého vozidla. Model Virthuman je škálovatelný, což znamená, že umožňuje analyzovat riziko poranění pro jedince různého vzrůstu, hmotnosti a věku. Projekt si klade ve vazbě na běžící akci COST TU1407 za cíl analyzovat různé kolizní scénáře s ohledem na využití osobních ochranných pomůcek a prvků aktivní a pasivní bezpečnosti za účelem jejich optimalizace s využitím moderních výpočetních metod a přístupu virtuálního prototypingu.

Pracovníci na projektu