Snižování hlučnosti točivých strojů

  • Číslo projektu: TA02010565
  • Řešení: 2012 - 2014
  • Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky
  • Řešitel: Ing. Oldřich Tureček, Ph.D.
  • Příjemce: ATMOS vývoj s.r.o.

Anotace

Projekt vychází z potřeby vyrábět točivé stroje s nižší hlučností a vyhovět tak požadavkům zákazníků i evropských norem. Jeho obsahem je vývoj nástrojů napomáhajících při konstruování strojů s nižší hlučností: matematického modelu, který umožní popsat vyzařování hluku již na základě virtuálního návrhu, a konstrukčních doporučení. Bude vyvinuta i metodika lokalizace zdrojů hluku pro upřesnění a ověření modelu. Nástroje budou aplikovány na prototypu pojízdného kompresoru ATMOS s nižší hlučností.

Pracovníci na projektu