Scientific and technical innovations for safer Powered Two Wheelers (PTW)

  • Číslo projektu: TU1407MC
  • Řešení: 2015 - 2019
  • Poskytovatel: COST Association, Brusel
  • Řešitel: prof. Marco Pierini
  • Příjemce: Universita Degli Studi di Firenze

Anotace

Zvýšení bezpečnosti provozu je stále aktuální téme. Dopravní nehody způsobují lidské utrpení a obrovské ekonomické ztráty. V období 2000-2012 byla úmrtnost řidičů motocyklů na 10000 snížena více než na na polovinu, z 2,68 na 1,32. Nicméně, řidiči motocyklů jsou stále mezi nejvíce zranitelnými účastníky silničního provozu a jsou nezbytné další kroky k "vision zero". Na druhé straně, použití motocyklů je v současné době na celém světě na vzestupu, zejména v městském prostředí, protože motocykly nabízí mnoho výhod pro osobní mobilitu: časovou úsporu, úspory energie, snadnější parkování. Tyto příznivé jevy mohou být přínosné pouze v případě, že další prioritou motocyklů je bezpečnost. Předchozí iniciativy ke zlepšení bezpečnosti motocyklů se soustředili na jednotlivé aspekty, ale skutečně komplexní a integrovaný přístup k bezpečnosti motocyklů je stále chybí. Tato akce COST řeší tento problém spojením expertů bezpečnostni motocyklů, koordinací bezpečnostního výzkumu motocyklů a zajištěním rozsáhlého šíření informací směrem k řidičům motocyklů, průmyslu a veřejných orgánů.

Pracovníci na projektu