Predikce poruch heterogenních materiálů, komponent mechanických a biomechanických systémů

  • Číslo projektu: MSM4977751303
  • Řešení: 2005 - 2011
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Řešitel: prof. Ing. Vladimír Zeman, DrSc.
  • Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Anotace

Výzkumný záměr je zaměřen na zkoumání procesů porušení heterogenních materiálů a vybraných komponent mechanických a biomechanických systémů. Procesy porušení budou zkoumány komplexně metodami analytickými, numerickými i experimentálními od makroskopickýcmikro-skopickým tak, aby bylo dosaženo jejich propojení v rámci výpočetního modelu. Na makroskopických škálách budou hledány příčiny porušení s cílem minimalizovat riziko vzniku poruch. Předmětem výzkumného záměru je zkoumání: a) porušování konstrukcía dynamickém zatěžování b) poškozování tkáně živých organismů porušením její soudržnosti na buněčné úrovni v závislosti na makrozatížení, chemických a fyziologických procesech c) dynamických vlastností vybraných komplexních mechanických systémů v interazáměru: 1) Optimalizace návrhových parametrů konstrukcí z kompozitních materiálů s cílem zvýšení odolnosti proti porušení. 2) Nalezení mechanismu poškození tkání kosti, aorty a močového měchýře na buněčné úrovni včetně vlivu patologických změn. 3) Vývoj

Pracovníci na projektu