Pevnostní výpočty

  • Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_054/0009202
  • Řešení: 2017 - 2019
  • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Řešitel: Ing. David Krivánka, Ph.D.
  • Příjemce: ATMOS vývoj s.r.o.

Anotace

Odborníci společnosti ATMOS vývoj s.r.o. navrhují nové produkty či jejich částí, nejčastěji se jedná o konstrukční návrhy strojů a zařízení. Tyto činnosti hodlá společnost dále zkvalitnit začleněním pevnostních výpočtů do procesu tvorby návrhů. To umožní optimalizovat navržené díly z hlediska hmotnosti či výrobních nákladů. Potřebné znalosti hodlá získat přenosem z Katedry mechaniky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.

Pracovníci na projektu