Pevnost materiálů a strojních součástí na bázi železa: Víceškálový přístup

  • Číslo projektu: 17-12925S
  • Řešení: 2017 - 2019
  • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
  • Řešitel: Ing. Jiří Plešek, CSc.
  • Příjemce: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Anotace

Cílem projektu je zjistit vliv T-napětí při různých teplotách na tvárně-křehké chování trhlin v 3D krystalech alfa-Fe prostřednictvím atomárních a více-škálových (s ab-initio propojených) výpočtů a porovnání s experimenty.

Pracovníci na projektu