Optimalizace využívání nemovitostí v majetku obcí

  • Číslo projektu: TL01000362
  • Řešení: 2018 - 2021
  • Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky
  • Řešitel: doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D.
  • Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Anotace

Cílem projektu je přispět k rozvoji regionů, zejména ve smyslu zlepšení kvality prostředí pro život (vytvoření potenciálu pro rozvoj podnikání, volnočasové, komunitní i individuální vyžití), zvýšení ekonomické efektivity hospodaření obcí (v rámci provozování nemovitostí a investic do jejich obnovy) a zlepšení vzhledu a technického stavu nemovitostí v majetku obce, včetně zvýšení jejich hodnoty. V rámci projektu bude vytvořena multidisciplinární metodika pro analýzu zejména budoucích nákladů a výnosů jako ekonomického parametru provozování nemovitosti na jedné straně, včetně vyhodnocení jejího technického a funkčního stavu, a hodnocení sociálních potřeb regionu na straně druhé. Výsledkem hodnocení bude jedno nebo více vhodných řešení, resp. koncepcí budoucího využívání nemovitosti.

Pracovníci na projektu