Nelineární dynamika rotujících systémů s uvažováním nestabilit v olejovém filmu s důrazem na lokální jevy

  • Číslo projektu: 17-15915S
  • Řešení: 2017 - 2019
  • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
  • Řešitel: Dr. Ing. Pavel Polach
  • Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Anotace

Projekt je zaměřen na výzkum nelineární dynamiky rotujících systémů uložených na kluzných ložiskách, u nichž se předpokládá nestabilní chování. Cílem projektu je najít a zmapovat souvislosti mezi globální dynamickou odezvou rotoru a lokálními jevy uvnitř ložisek. Za tímto účelem bude navržen experimentální stand umožňující měření kmitání rotoru i detailní studium chování ložiska. Dále bude vyvinuta metodika modelování tlakového pole v ložisku a souvisejících nelineárních silových účinků na rotující systém.

Pracovníci na projektu