Naplétané přerušované kompozitní konstrukce v elektrotechnice NAPREKON

  • Číslo projektu: FV30382
  • Řešení: 2018 - 2021
  • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Řešitel: Josef Komárek
  • Příjemce: Technofiber, s.r.o.

Anotace

Hlavním cílem projektu NAPREKON je vyvinout a vyrobit izolační strukturu vhodnou pro použití v aplikacích VN a VVN. Kompozitní konstrukce bude obsahovat takovou vnitřní skladbu jednotlivých složek kompozitu, aby byla redukována možnost šíření elektrického výboje podél výztužné fáze kompozitu, zejména skleněného vlákna. Bude navržen kompozitní systém na bázi pryskyřice a skelné výztuže) s využitím technologie braidingu. Kompozitní struktura bude navržena jako přerušovaná, skleněné vlákno nebude kontinuální v celé délce kompozitu.

Pracovníci na projektu