Multimediální a experimentální podpora biomechaniky

  • Číslo projektu: F2300/2003
  • Řešení: 2003
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Řešitel: prof. Ing. Jiří Křen, CSc.
  • Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Anotace

Cílem projektu je multimediální a experimentální podpora výuky a rozvoj nových moderních výukových metod specializace Biomechaika a lékařské inženýrství v rámci studijního programu Aplikované vědy a informatika, obor Mechanika na FAV ZČU v Plzni. Výuka této silně interdisciplinární specializace vyžaduje specifické metody a přístupy s úzkou vazbou na experimenty a pomocný výukový materiál (velká dynamika rozvoje, obtížnost a šířka výuky - vždy zaměření na metody řešení a modelování vybraných specielních úloh a problémů). Vzhledem k omezené průchodnosti počtu studentů počítačovou a experimentální laboratoří, vzhledem k předpokládanému trendu snižování počtu hodin přímé kontaktní výuky a s ohledem na požadované nové formy studia (kombinovaná a distanční forma studia, celoživotní vzdělávání) je třeba hledat nové vhodné způsoby a metody výuky s cílem zajistit, resp. prohloubit, kvalitu vzdělání obecně a vysokoškolského vzdělání zvláště. Paralelně s novými formami výuky je třeba prohlubovat spojení teorie a praxe a posilovat řízené formy samostatného studia studentů, jako je např. projektově orientovaná výuka a zpracování relativně komplexních úloh biomechaniky. Všechny tyto nové formy výuky však vyžadují vytvoření vhodného multimediálního výukového prostoru.

Pracovníci na projektu