Modelování šíření akustických vln v silně heterogenních prostředích; víceškálové numerické a analytické přístupy

  • Číslo projektu: GAP101/12/2315
  • Řešení: 2012 - 2016
  • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
  • Řešitel: prof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DSc.
  • Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Anotace

Projekt se zabývá modelováním šíření vln v heterogenních prostředích obsahující alespoň dvě materiálové komponenty s velmi odlišnými vlastnostmi, jako jsou phononické elastické a piezoelektrické materiály nebo porézní elastické materiály nasycené tekutinou. Kromě popisu chování takových prostředí s danými vlastnostmi jednotlivých komponent a periodickou strukturou je projekt zaměřen i na hledání parametrů mikrostruktury, které zajišťují požadované vlastnosti kontinua z hlediska šíření vln. Vhodnou kombinací metody homogenizace, dvouškálového numerického modelování, analytických metod i tvarové a topologické optimalizace budou získávány výpočetní modely pro sledování a cílenou modifikaci vhodných disperzních jevů v daných typech materiálů. Nedílnou součástí projektu je i vývoj a implementace efektivních numerických metod založených na isogeometrické analýze. S ohledem na možný přínos v oblasti vývoje metamateriálů a akustických zařízení bude věnována pozornost vhodným jevům v heterogenních deskách a skořepinách s phonomickými prvky a jejich využití ve vibroakustice.

Pracovníci na projektu