Mikrostrukturálně orientované hierarchické modelování prokrvení mozku pro vyhodnocení CT perfúzního vyšetření

  • Číslo projektu: GA106/09/0740
  • Řešení: 2009 - 2012
  • Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
  • Řešitel: prof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DSc.
  • Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Anotace

Projekt je zaměřen na vývoj modelů proudění v porézních médiích s hierarchickým uspořádáním kanálů, které odráží strukturu perfúzního systému mozku. Bude využita metoda homogenizace pro nalezení vhodné formy konstitutivních a bilančních vztahů aplikovatelných pro popis proudění v celém mozku se současným zohledněním mikrocirkulace, zejména vlivu geometrie pórů a větvení, propojení mezi různými hierarchiemi a dalších vlastností důležitých pro popis difúzně-deformačních jevů. Takový úkol vyžaduje sestavit histologické mapy mikrostruktury v různých částech mozku. Cílem je vytvořit software pro simulace prokrvení tkáně mozku (CBF) a vyvinout metodiku zpracování výsledků CT perfúzního vyšetření sledováním difúze kontrastní látky. Model umožní simulovat některé patologické změny a vyhodnotit citlivosti standardních metod vyšetření vůči identifikaci daného defektu, případně kvantifikaci rozsahu postižení. Proto začleňuje řešitelský tým specialisty na kvantitativní histologii tkáňových vzorků, na vlastní klinické vyšetření CBF i na manipulaci s rozsáhlými datovými soubory výsledků CT.

Pracovníci na projektu