Mikrostruktura tkáně a matematické modely cév

  • Číslo projektu: F1352/2004/G3
  • Řešení: 2004
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Řešitel: Ing. Vladimír Lukeš, Ph.D.
  • Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Anotace

Předkládaný projekt je zaměřen na zdokonalení stávajících matematických modelů poddajné cévní stěny a na studium a vývoj algoritmů pro výpočetinterakce stěny a proudící vazkou nestalčitelnou kapalinou. K určení materiálovách parametrů cévní stěny bude využita metoda homogenizace, která umožňuje přibližně respektovat mikrostrukturu reálné tkáně. V rámci projektuse předpokládá vylepšení stávajících vlastních programových algoritmů a prostředků pro výpočet homogenizovaných materiálových parametrů pomocí metody konečných prvků. Další součásti projektu bude simulace šíření tlakových vln v poddajné osově symetrické cévě a porovnání získaných výsledků s dostupnými experimentálními daty. Na matematickém modelu hodláme též zkoumat vliv patologických změn v cévě na její mechaické vlastnosti.

Pracovníci na projektu