Materiály a komponenty pro ochranu životního prostředí (ZČU-OZP)

  • Číslo projektu: 1M06031
  • Řešení: 2006 - 2009
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Řešitel: Doc. RNDr. Pavol Šutta, Ph.D.
  • Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Anotace

Hlavním cílem je vývoj metod, technologií a materiálů, které budou sloužit k významnému omezení znečišťování životního prostředí, které nabývá hrozivých rozměrů s velmi nepříjemnými globálními dopady. Jedná se především o omezení exhalací produkovaných automobily a o exhalace vznikající při výrobě elektrické energie spalováním fosilních a tekutých paliv. Budou vyvinuty technologie, materiály a komponenty zařízení, které velice účinně sníží škodlivé exhalace produkované automobilovými vozidly do ovzduší a také budou vyvinuty zejména technologie a materiály, které budou sloužit k zvýšení efektivity přeměny sluneční energie na energii elektrickou a to jak pomocí fotovoltatických článků tak i větrných elektráren. Současný stav vývoje fotovoltatických článků na bázi polovodičových vrstev z amorfního křemíku zaručuje účinnsot přeměny až 13%. Využitím tenkovrstvové technologie systémů 2. a 3. generace, popřípadě nano-technologie lze jejich účinnost až násobně zvýšit. V praxi lze efektivnost využití sluneční energie navýšit vhodným spojením s běžným teplosměnným kolektorem. Vhodnou konstrukcí lopatek větrných elektráren (tvaru a výztuže) lze dosáhnout jak větší účinnosti přeměny mechanické energie větru tak i významného snížení jejich hlučnosti (potlačením aerodynamických nestabilit).

Pracovníci na projektu